mężczyzna korzysta z kalkulatora
Co to jest ulga podatkowa?
February 6, 2021
kasa fiskalna
Kto musi posiadać kasę fiskalną?
April 8, 2021

Zwolnienie podatkowe dla nowych firm

obliczanie podatku VAT

Rozpoczynając przygodę z własną działalnością gospodarczą, możemy liczyć na pewnego rodzaju ulgi podatkowe. Pierwszą z nich jest oczywiście ulga określana mianem ZUS na start, czyli po prostu okresowe zwolnienie z konieczności płacenia składek emerytalnych. Wszelkie informacje dotyczące tego rodzaju ulg zawiera ustawa o Prawie Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku. Zwolnienie z konieczności płacenia ZUS-u obowiązuje przez 6 kalendarzowych miesięcy od momentu rejestracji działalności gospodarczej oraz złożenia odpowiednich dokumentów. Dodajmy również, iż ulga tego typu nie jest obowiązkowa, dlatego też w każdej chwili możemy podjąć decyzję o rezygnacji z niej.

W kontekście ulgi na start warto również wspomnieć, iż aby móc z niej skorzystać, należy spełnić kilka niezwykle ważnych zasad. Z ulgi na start skorzystać mogą bowiem osoby fizyczne posiadające jednoosobową działalność gospodarczą lub będące wspólnikiem w spółkach cywilnych, rozpoczynają swoją pierwszą działalność gospodarczą bądź otwierają ją ponownie po upływie 5 lat od daty zakończenia poprzedniej, nie są ubezpieczone w KRUS oraz nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego byli zatrudnieni na umowie etatowej w obecnym lub poprzednim roku kalendarzowym, wykonując przy tym czynności związane z ich obecną działalnością.

Zwolnienie z VAT-u

Poza wyżej opisanym przez nas przykładem ulgi na start dla przedsiębiorców rozpoczynających dopiero swoją działalność gospodarczą istnieje również możliwość skorzystania z płatności zaliczki na PIT raz na kwartał lub też ulg związanych z podatkiem VAT. W tym drugim przypadku możemy mówić przede wszystkim o zwolnieniu z płacenie podatku VAT, ale tylko w momencie, gdy roczne rozliczenie sprzedaży towarów nie przekroczy w naszej firmie 150 tysięcy złotych. Możemy również zdecydować się na kwartalną płatność należnej kwoty podatku VAT do Urzędu Skarbowego bądź też jego zapłatę dopiero w momencie, gdy otrzymamy pełną zapłatę od naszego kontrahenta. A jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, najlepiej zapytać o to w dobrym biurze księgowym.