Podatki
Kilka słów o podatkach
July 26, 2019
Błędy w rozliczeniu podatkowym
Najczęściej popełniane błędy przy rozliczaniu podatków
August 9, 2019

W jaki sposób wznowić działalność gospodarczą?

Domino - wznawianie działalności

Z opcji zawieszenia działalności gospodarczej mogą skorzystać przedsiębiorcy, których status finansowy uległ z jakichś względów pogorszeniu i nie jest w najlepszym stanie, a także osoby, które prowadzą sezonowy biznes (np. prowadzenie ośrodka wypoczynkowego). Należy jednak bezwzględnie pamiętać o tym, że późniejsze wznowienie działalności gospodarczej nie odbywa się automatycznie –  wiąże się m.in. z wypełnieniem specjalnego wniosku. Co jeszcze trzeba mieć na uwadze?

 

Wniosek o wznowienie działalności gospodarczej

 

By wznowić działalność gospodarczą, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia w urzędzie miasta lub gminy specjalnego wniosku – CEIDG-1. Dopiero po jego pozytywnym rozpatrzeniu może nastąpić wznowienie działalności gospodarczej. Wniosek można złożyć w formie papierowej bądź przez internet, w formie elektronicznej (w tym wypadku konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego). Przy wypełnianiu formularza CEIDG-1, warto zwrócić szczególną uwagę na kilka pozycji:

 

  • rodzaj wniosku – należy zaznaczyć opcję “wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności,
  • data powstania obowiązku opłacania składek ZUS – tożsama z datą wznowienia działalności,
  • informacje o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej – należy podać precyzyjną datę odwieszenia firmy; nie może być ona wcześniejsza niż data złożenia wniosku.

 

Po wznowieniu działalności gospodarczej poprzez złożenie wniosku CEIDG-1, informacja ta odnotowywana jest automatycznie w ZUS, UE oraz GUS. Należy jednak zgłosić wszelkie zdarzenia zaistniałe w trakcie zawieszenia, które mogły mieć jakikolwiek wpływ na rozliczenia podatkowe z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Obowiązki wynikające ze wznowienia działalności gospodarczej

 

Wznawiając działalność gospodarczą, przedsiębiorca wraca do regularnego rozliczania zobowiązań podatkowych na identycznych zasadach, jak przed jej zawieszeniem. Co ważne, przy obliczaniu pierwszej zaliczki na podatek dochodowy należy ująć ewentualne przychody lub koszty wykazane w trakcie zawieszenia. Jeśli trakcie owego zawieszenia dochodzi do transakcji koniecznych do zabezpieczenia działalności, podatek VAT powinien być rozliczany przez przedsiębiorcę na bieżąco, dlatego sprawdzony księgowy okazuje się być na wagę złota.