ulga w zeznaniu rocznym
Ulgi podatkowe w zeznaniu rocznym, cz. I
April 17, 2019
Karta podatkowa
Karta podatkowa
April 23, 2019

Ulgi podatkowe w zeznaniu rocznym, cz. II

Ulgi podatkowe

W poprzednim wpisie informowaliśmy o ulgach podatkowych, z których podatnik może skorzystać podczas przygotowywania rozliczenia rocznego. Przypominamy jednak, że to, czy przedsiębiorca może skorzystać z danej ulgi, zależy przede wszystkim od formy opodatkowania, na które się zdecydował. Pełne prawo do odliczeń posiadają wyłącznie osoby rozliczające się na ogólnych zasadach. Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z możliwości odliczeń podatkowych, ale nie jesteście pewni, czy spełniacie ściśle określone kryteria, to koniecznie poproście o pomoc sprawdzonego księgowego.

Ulga na dzieci? Tak, ale ograniczona limitem

Wykonanie odliczenia w ramach tej ulgi możliwe jest za każdy kolejny miesiąc pełnienia władzy rodzicielskiej, funkcji opiekuna lub też sprawowania prawnej opieki nad małoletnim. Mogą z niej skorzystać zarówno osoby niepełnoletnie, jak i uczące się (do 25. roku życia). Odliczenie ulgi możliwe jest również w przypadku osób starszych, ale tylko wtedy, kiedy otrzymują one rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny. Warto jednak zaznaczyć, że małżonkowie, którzy posiadają wyłącznie jedno dziecko, a ich dochód roczny przekroczył 112 000 zł, nie mogą skorzystać z ulgi. Limit nie oszczędza również osób samotnie wychowujących potomstwo. Jeżeli jednak rodzice dziecka nie są małżonkami, to limit na każde z nich wynosi połowę, tj. 56 tys. zł. Roczny limit, zarówno na pierwsze, jak i na drugie dziecko – podobnie jak w poprzednim roku – wynosi 1112,04 zł. Za trzecie – 2000,04 zł, a czwarte o każde kolejne – 2700 zł.

Ulga na nowe technologie

Z ulgi na nowe technologie skorzystać można wyłącznie w przypadku nabycia wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiających zarówno wytwarzanie, jak i doskonalenie wyrobów oraz usług. Mowa tu chociażby o patentach, licencjach lub programach komputerowych. Zastrzeżeniem do wykorzystania ulgi jest to, że technologia nie może być stosowana na świecie przez okres dłuższy niż pięć lat. Maksymalne odliczenie wynosi 50% wszystkich kosztów.