Jeszcze przed przystąpieniem do sporządzania rocznego zeznania podatkowego warto zwrócić uwagę na ulgi, jakie można w nim ująć. Trzeba jednak pamiętać, że aby korzystanie z ulg było w ogóle możliwe, konieczne jest spełnienie kilku kryteriów. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy możemy skorzystać z ulgi, to warto o pomoc w rozliczeniu poprosić dobrego księgowego. O czym należy pamiętać i z jakiś ulg możemy skorzystać? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w treści poniższego artykułu. Zachęcamy do jego uważnej lektury!

Kto może skorzystać z ulg podatkowych?

Już na samym początku należy zaznaczyć, że to, czy przedsiębiorca może korzystać z ulgi podatkowej zależy przede wszystkim od formy opodatkowania. Pełne prawo do odliczeń daje – tylko i wyłącznie – rozliczanie się na ogólnych zasadach. Jeżeli przedsiębiorca korzysta z podatku liniowego, to niestety, ale nie może się starać o większość aktualnie dostępnych ulg.

Ulga na internet? tak ale tylko przez dwa, następujące po sobie, lata

W 2013 roku zmieniły się zasady dotyczące ulgi na internet. Obecnie takie odliczenie – od uzyskanego dochodu – mogą wykonać wyłącznie osoby, które wcześniej z niego nie korzystały lub zrobiły to tylko raz  – w poprzednim roku rozliczeniowym. Wpływ na taki stan rzeczy ma fakt, że aktualnie z ulgi internetowej wydatki odliczać można wyłącznie dwa lata z rzędu. Nie zmieniła się za to wysokość samego odliczenia, która wynosi 760 zł w skali roku. Dzięki wykorzystaniu ulgi internetowej możliwe jest odliczenie wydatków abonamentowych wiążących się z korzystaniem z sieci w mieszkaniu. Warto jednak wiedzieć, że wykonanie odliczenia jest możliwe również w przypadku korzystania z kafejek internetowych. Konieczne jest jednak przedstawienie odpowiedniego udokumentowania wydatków.

Ulga rehabilitacyjna – nie tylko dla niepełnosprawnego

Z ulgi rehabilitacyjnej skorzystać mogą osoby niepełnosprawne lub osoby, które je utrzymują tj. dzieci, współmałżonek, rodzeństwo lub pasierbowie. Aby jednak można było skorzystać z ulgi konieczne jest posiadanie przez niepełnosprawnego orzeczenia stwierdzającego stopień niepełnosprawności lub decyzji o przyznaniu renty. Ważne jest również, że wszelkie poniesione wydatki muszą mieć związek z rehabilitacją lub ułatwianiem czynności życiowych.