Najogólniej rzecz ujmując pełna księgowość, to wyjątkowo skomplikowany i – co za tym idzie – zaawansowany oraz sformalizowany system ewidencji wszelkich zdarzeń gospodarczych. Jej głównym celem jest generowanie wszelkich informacji dotyczących sytuacji firmy w danym momencie. Ponadto pełna księgowość pozwala również na całościową kontrolę prowadzonych działań oraz dokładną analizę podejmowanych czynności. Co jeszcze warto wiedzieć na jej temat? – zapraszamy do uważnej lektury poniższego artykułu.

Podstawowe informacje:

Podstawowym zadaniem pełnej księgowości jest obliczanie podatku. Warto jednak zaznaczyć, że jest to jedynie niewielka część działań obejmujących ewidencjonowanie wszelkich kwestii finansowych firmy. Należy zdawać sobie sprawę, że ewidencji powinna podlegać każda – nawet najmniejsza – kwota przepływająca przez firmę. Ta zasada tyczy się również operacji bezgotówkowych.

Pełna księgowość – kto musi ją prowadzić?

Dzięki pełnej księgowości możliwe jest efektywne zarządzanie firmą. Trzeba jednak pamiętać, że tego typu działania wymagają posiadania specjalistycznej wiedzy, dlatego najlepiej oddać je w ręce profesjonalistów. Podmiotami zobligowanymi do prowadzenia pełnej księgowości są m.in.: spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowo-akcyjne. Zobowiązane są one do rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obowiązek ten dotyczy również osób fizycznych, spółek jawnych i partnerskich oraz – w niektórych przypadkach –  spółdzielni socjalnych.

Specyfika pełnej księgowości

Jak już wcześnie wspomniano, pełna księgowość obejmuje wiele skomplikowanych i wyjątkowo złożonych procesów. Konieczne jest między innymi otworzenie szeregu kont, zarówno syntetycznych, jak i analitycznych oraz regularne wypełnianie ksiąg i obowiązków sprawozdawczych. Kluczowe znaczenie dla prawidłowego prowadzenia pełnej księgowości ma również rzetelne wypełnianie ksiąg rachunkowych, w tym ksiąg przychodów i rozchodów.