Obsługa kadrowo-płacowa

Biuro Księgowe LEX podejmuje się przejęcia na swoje barki obowiązków kadrowo-płacowych klienta. Oferujemy pełną opieką nad sprawami pracowniczymi i zapewniamy wnikliwe zajmowanie się naszymi zobowiązaniami. Teren działania naszego biura rachunkowego obejmuje Wrocław i jego okolicę. Działy kadr i płac większości firm zatrudniają wielu pracownikowi. Jest to kosztowne obciążenie budżetów przedsiębiorstwa, wynikające nie tylko z wygrodzeń, ale również utrzymywania stanowisk pracy. Dlatego wielu właścicieli firm coraz chętniej korzysta z usługi outsourcingu kadrowo-płacowego.

Zewnętrzna obsługa kadr i płac jest tańsza i wygodniejsza

Outsourcing kadrowo-płacowy to usługa polegająca na wydzieleniu poza przedsiębiorstwo lub organizację usług związanych z administracją kadr oraz naliczaniem płac. Zapewniamy naszym klientom obsługę kadrowo-płacową gwarantując poprawność oraz terminowość zobowiązań. Korzystając z naszych usług, przedsiębiorąca może zmniejszyć zatrudnienia i obniżyć koszty stałe firmy. Dodatkowo przesuwa odpowiedzialność za poprawną obsługę kadr i płac na naszą kancelarię. Daje to przedsiębiorcy duży komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Podejmujemy się pełnej obsługi kadrowo-płacowej, która obejmuje wszystkie sprawy związane z wynagrodzeniami, urlopami, zwolnieniami, podatkami oraz wszystkimi innymi kwestiami, o których możecie przeczytać w poniższym zestawieniu. Zachęcamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą obsługi kadrowo-płacowej. Do naszych kompetencji należy:

  • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników; 
  • obliczanie wysokości wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz innych ekwiwalentów; 
  • sporządzenie i przekazanie w imieniu Zleceniodawcy do właściwych urzędów miesięcznej deklaracji podatkowej (PIT-4); 
  • przygotowywanie informacji dla pracownika o wszelkich składnikach jego wynagrodzenia;

A ponadto:

  • sporządzanie rocznych informacji podatkowych osób zatrudnionych, osób z którymi zawarto umowę zlecenia i umowę o dzieło; 
  • kompleksowe rozliczenia ZUS, w tym dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego na podstawie otrzymanych od Zleceniodawcy informacji w przypadku powstania, zmiany i ustania obowiązku ubezpieczeniowego oraz naliczanie składek i sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS.