Oferta usług księgowych i kadrowo-płacowych

Biuro Rachunkowe LEX działa na wrocławskim rynku od dłuższego czasu zdobywając zaufanie wielu przedsiębiorców oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. A zaufanie, z czego zdajemy sobie sprawę, jest kwestią zasadniczą w relacjach naszego biura księgowego z klientami. Skuteczni i sprawdzeni księgowi naszej kancelarii znani są z rzetelnych i dokładnych rozliczeń i sumiennego wykonywania zleceń.

Skuteczne usługi rachunkowe

Współpraca z odpowiedzialnym biurem księgowym przynosi duże korzyści przedsiębiorcy. Generuje znaczne oszczędności, przenosi odpowiedzialność na biuro rachunkowe za poprawne rozliczenia z urzędami państwowymi i pozwala skupić się firmie na zasadniczym profilu działalności.

Specjalizujemy się w obsłudze księgowości dla spółek prawa handlowego. Pomagamy w rozpoczynaniu i uruchamianiu działalności gospodarczej. Zajmujemy się prowadzeniem ksiąg rachunkowych sporządzaniem ewidencji i rozliczaniem VAT. Oferujemy naszą pomoc we wszystkich sprawach związanych z rozliczeniem zobowiązań podatkowych i finansowych. Prowadzimy pełną księgowość, a także służymy doradztwem finansowym.

Outsourcing spraw pracowniczych

Outsourcing spraw kadrowo-płacowych to coraz popularniejsza forma współpracy przedsiębiorstwa z firmami zewnętrznymi. Jest to usługa polegająca na wydzieleniu poza przedsiębiorstwo usług związanych z administracją kadr oraz naliczaniem płac.

Oferujemy obsługę kadrowo-płacową na najwyższym poziomie i gwarantujemy rzetelne i terminowe wyliczenia. Wyręczając działy kadr i płac zajmujemy się na zlecenie klientów sporządzaniem list płac, prowadzeniem kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczaniem podatku dochodowego, obliczaniem wysokości wynagrodzeń oraz wieloma innym sprawami pracowniczymi.

Doradztwo podatkowe i finansowe

Nasza oferta obejmuje również konsultacje w zakresie rachunkowości, podatków i finansów oraz pomoc przy opracowaniu wniosków kredytowych w części dotyczącej wyników finansowych.  Jeżeli poszukujesz licencjonowanego księgowego i usług na najwyższym poziomie, zdaj się na nasze umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Biuro Rachunkowe LEX jest do Twojej dyspozycji.


• sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne i spółki osobowe;
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych przy pomocy specjalistycznego oprogramowania;
• sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
• prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia;
• pełna księgowość;
prowadzenie księgi podatkowej (księgi przychodów i rozchodów);
• prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego – podatku dochodowego od osób fizycznych;
• sporządzanie ewidencji (rejestrów) i rozliczenia VAT;


A ponadto:

• opracowanie Zasad Rachunkowości, w tym Planu Kont;
• sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
• przygotowanie rozliczeń deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług;
• wystawianie przelewów bankowych do deklaracji ZUS i US.;
• współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej;
• sprawozdania do Wojewódzkich Urzędów Statystycznych;
• raporty dostosowane do potrzeb klienta.


Obsługa kadrowo-płacowa

W tym zakresie nasze biuro rachunkowe świadczy takie usługi jak:

• sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników;
• obliczanie wysokości wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz innych ekwiwalentów;
• sporządzenie i przekazanie w imieniu Zleceniodawcy do właściwych urzędów miesięcznej deklaracji podatkowej (PIT-4);
• przygotowywanie informacji dla pracownika o wszelkich składnikach jego wynagrodzenia;


A ponadto:

• sporządzanie rocznych informacji podatkowych osób zatrudnionych, osób z którymi zawarto umowę zlecenia i umowę o dzieło;
• kompleksowe rozliczenia ZUS, w tym dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego na podstawie otrzymanych od Zleceniodawcy informacji w przypadku powstania, zmiany i ustania obowiązku ubezpieczeniowego oraz naliczanie składek i sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS.

Doradztwo podatkowe i finansowe

Nasza oferta obejmuje również:


• konsultacje w zakresie rachunkowości, podatków i finansów;
• pomoc przy opracowaniu wniosków kredytowych – w części dotyczącej wyników finansowych.

Jeżeli chcesz, by obsługa księgowa w Twojej firmie była na najwyższym poziomie, zdaj się na nasze umiejętności. Licencjonowany księgowy będzie do Twojej dyspozycji.

Zapraszamy!