księgowość
Księgi przychodów i rozchodów
December 10, 2018

Obsługa kadrowo-płacowa

obsługa kadrowo - płacowa

Najogólniej rzecz ujmując na zakres obsługi kadrowo-płacowej składają się wszystkie czynności dotyczące szeroko rozumianych kadr i płac. Odpowiednie uporządkowanie tych kwestii leży w interesie każdej firmy, niezależnie od jej wielkości, czy ilości zatrudnianych pracowników. Obecnie zdecydowana większość usług kadrowo-płacowych świadczona jest przez profesjonalne biura księgowe. Ponieważ zakres obsługi jest szeroki, to konieczne jest dostosowane go do wymagań konkretnego przedsiębiorstwa.

Podstawowe informacje

Do głównych zadań wchodzących w zakres obsługi kadrowo-płacowej zalicza się m.in.: rzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz akt osobowych pracowników. Ale to nie wszystko. Bardzo ważne jest również skrupulatne zarządzanie dokumentacją przebiegu zatrudnienia, czy zatrudnianie ludzi w oparciu o aktualnie obowiązujące umowy cywilno-prawne. Należy pamiętać, że wszystkie prowadzone działania kadrowe powinny uwzględniać kooperację z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Znaczenie obsługi kadrowo-płacowej

Trzeba zdawać sobie sprawę, że wszystkie działania, związane z obsługą kadrowo-płacową, dotyczą istotnych kwestii osobowych zatrudnianych przez nas osób, w tym również ich wynagrodzeń, świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz socjalnych. Jeżeli więc zależy nam na tym, żeby mieć porządek w prowadzonej dokumentacji, to prowadzenie obsługi księgowo-płacowej, powinniśmy zlecić rzetelnemu księgowemu.

Co jeszcze warto wiedzieć o obsłudze kadrowo-płacowej?

Obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstw to wyjątkowo obszerna dziedzina obejmująca ogrom różnorodnych działań. Pomimo że większość z nich można wykonać samodzielnie, to jednak reszta wymaga już posiadania specjalistycznych kwalifikacji. Mając to na uwadze, prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej warto zlecić doświadczonemu biuru księgowemu. Tylko w ten sposób będziemy mogli mieć stuprocentową pewność, że naszymi sprawami zajmą się specjaliści.