Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/klient.dhosting.pl/cs60797537/lexksiegowosc.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2254

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/klient.dhosting.pl/cs60797537/lexksiegowosc.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2258

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/klient.dhosting.pl/cs60797537/lexksiegowosc.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 2941
Co warto wiedzieć o rewizji finansowej, czyli tzw. audycie?
lista płac
Lista płac. Jakie elementy powinna zawierać?
October 1, 2019

Na czym polega audyt księgowy?

audyt księgowy

Audyt księgowy, zwany inaczej audytem lub rewizją finansową, to zespół procedur składających się na kompleksowe badanie sprawozdania finansowego, potwierdzających jego prawidłowość, rzetelność i zgodność z rzeczywistą sytuacją majątkową i finansową jednostki. Obowiązkowi sporządzenia takiej analizy podlega wiele podmiotów gospodarczych. Kto zalicza się do tego grona? Kto wykonuje profesjonalny audyt księgowy i co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Kto podlega audytom finansowym? Kto je wykonuje? 

Jednostki gospodarcze podlegające obowiązkowi zrewidowania swoich sprawozdań finansowych określa ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Reguluje ona także wszelkie wymogi formalne dotyczące przeprowadzenia audytu księgowego. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, rewizji finansowej podlegają następujące podmioty:

 • zakłady ubezpieczeń
 • banki
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
 • zakłady reasekuracji
 • spółki akcyjne (nie licząc spółek będących na dzień bilansowy w organizacji)
 • podmioty działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 • podmioty funkcjonujące na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych.

Audyty finansowe wykonywane są przez wykwalifikowanego biegłego rewidenta księgowego, podlegającego ochronie prawnej. Jest to zawód zaufania publicznego, idealny kandydat powinien się zatem cechować bezstronnością, uczciwością i profesjonalizmem. Wiele biur rachunkowych oferuje obecnie usługi księgowe z zakresu rewizji finansowych, na które składają się m.in.:

 • ocena zarządzania finansami w spółce
 • kontrola nad księgami i procedurami rachunkowymi 
 • weryfikacja spraw kadrowych i płacowych  
 • grupowanie operacji gospodarczych na kontach
 • kompleksową wycenę aktywów i pasywów
 • doradztwo z zakresu dostosowania i włączenia działu księgowego do struktur i procesów wewnętrznych
 • możliwość gruntownego przeszkolenia personelu księgowego zatrudnianego w spółce
 • generalna przebudowa procesów księgowych.