VAT
Roliczenia VAT bez tajemnic
September 18, 2019
audyt księgowy
Na czym polega audyt księgowy?
November 5, 2019

Lista płac. Jakie elementy powinna zawierać?

lista płac

Każda osoba zatrudniona na w przedsiębiorstwie w zamian za wykonywaną pracę otrzymuje wynagrodzenie. Dokumentem potwierdzającym naliczanie pensji pracownika zatrudnionego na umowę o pracę jest lista płac. Jest to zatem ważny dowód księgowy. Czym się charakteryzuje i jakie elementy zawiera?

Czy lista płac jest niezbędnym dokumentem w każdej firmie?

Obowiązkiem każdej organizacji zatrudniającej zasoby ludzkie jest comiesięczna wypłata wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Jest to bezwzględny wymóg regulowany przepisami prawa. Jednakże przedsiębiorstwa nie mają konieczności sporządzania listy płac. Ten aspekt zależy od potrzeb firmy. Podkreślić należy jednak fakt, że większość pracodawców wykorzystuje prezentowany dokument, jako podstawę naliczenia pensji.

Z jakich elementów składa się prawidłowo przygotowana lista płac?

Jest to dowód księgowy, który pełni określoną funkcję. Dlatego teżlista płac musi składać się z ważnych składników. Prawidłowo sporządzony dokument musi zawierać takie podstawowe dane jak nazwa pracodawcy, numer dokumentu, okres, datę sporządzenia dowodu, imiona i nazwiska pracowników, a także dzień wypłaty pensji. Na liście płac wskazuje się również składniki takie jak pensję zasadniczą, premie, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotną, koszty uzyskania przychodu, zaliczkę na podatek, potrącenia i wynagrodzenie netto do wypłaty. Informacje zawarte na dokumencie są potwierdzane przez podpis osoby sporządzającej i akceptującej.

Co stanowi podstawę sporządzenia listy płac?

Do przygotowania listy płac niezbędne są określone dane. Podstawą jej sporządzenia jest ewidencja czasu pracy, lista obecności, umowy o pracę, a także dokumenty potwierdzające przyznanie dodatkowych składników do pensji. Na szczęście możesz liczyć na to, że biuro księgowe może Ci pomóc.