pełna księgowość
Księgowość – pełna czy uproszczona?
February 11, 2019
pełna księgowość
Pełna księgowość
March 4, 2019

Księgowość uproszczona

księgowość

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do wybrania formy, w której prowadzić będzie swoją księgowość. Niestety, sprawy nie ułatwia fakt, że decyzję w tym zakresie należy podjąć jeszcze przed rejestracją firmy. Małych przedsiębiorców powinna zainteresować księgowość uproszczona, czyli rozwiązanie oparte na kilku prostych zasadach i niewymagające korzystania z żadnych skomplikowanych narzędzi analityczno-finansowych. Co należy o nim wiedzieć?

Podstawowe informacje

Najogólniej rzecz ujmując księgowość uproszczona jest zbiorem prostych zasad dotyczących procedury gromadzenia informacji finansowych. Dzięki niej małe przedsiębiorstwa mogą w stosunkowo prosty sposób obliczać wszystkie swoje zobowiązania.

Księgowość uproszczona – kto może z niej korzystać? 

Z księgowości uproszczonej mogą korzystać wszystkie osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne oraz – w niektórych przypadkach – spółki osób fizycznych.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów  

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, to obok ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej, najpopularniejsza forma opodatkowania. Jej działanie oparte jest na tym, że przedsiębiorca płaci podatek od ogólnej kwoty wypracowanego dochodu. Ponadto podatek może być obliczany na ogólnych zasadach lub przy wykorzystaniu stawki liniowej. Warto również wiedzieć, że przedsiębiorcy korzystający z tej metody prowadzenia rozliczeń nie muszą płacić podatku za okresy, w których nie wypracowali żadnych realnych zysków.

Zalety

Do największych zalet księgowości uproszczonej zaliczyć należy szeroko rozumianą prostotę. Przedsiębiorcy mogą prowadzić ją samodzielnie, ponieważ nie muszą stosować się do skomplikowanych wymagań formalno-rachunkowych. Warto jednak podkreślić, że ta forma księgowości sprawdza się wyłącznie w niewielkich firmach, w których właściciele mogą bez większego problemu oszacować swoje koszty i dochody oraz wykazać ich źródła. W innych przypadkach zaleca się korzystanie z pełnej księgowości.