księgowa
Biuro rachunkowe – jak znaleźć najlepsze?
February 4, 2019
księgowość
Księgowość uproszczona
February 26, 2019

Księgowość – pełna czy uproszczona?

pełna księgowość

Wielu początkujących przedsiębiorców – prędzej czy później – stanie przed koniecznością wyboru optymalnego sposobu rozliczania swojej działalności. Jest to dla nich duży problem, ponieważ przeważnie nie mają pojęcia, z jakich opcji mogą skorzystać. Dwiema najpopularniejszymi metodami księgowości są księgowość pełna i uproszczona. Na czym polegają? – Zapraszamy do uważnej lektury niniejszego artykułu.

Podstawowe informacje

Warto wiedzieć, że wybór odpowiedniej formy opodatkowania jest szalenie istotny, ponieważ decyzja, którą podejmiemy w tym zakresie rzutować będzie w bezpośredni sposób na prowadzenie księgowości w firmie. Należy przy tym pamiętać, że to właśnie na księgowości opiera się cała struktura przedsiębiorstwa.

Pełna księgowość

Pełna księgowość to wyjątkowo precyzyjny i rozbudowany system ewidencji wszystkich wydarzeń gospodarczych. Dzięki niej możliwe jest nie tylko rejestrowanie przychodów i rozchodów, ale również obliczanie wysokości należności podatkowych. Ponadto  pełna księgowość pozwala na uzyskanie rzetelnego obrazu sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo. W jej ramach prowadzi się następujące dokumenty: księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów sald oraz wykaz aktywów i pasywów. W dokumentach zapisana jest każda złotówka przepływająca przez firmę oraz każda operacja bezgotówkowa.

Księgowość uproszczona 

Księgowość uproszczona nie wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przedsiębiorca, który się na nią zdecyduje wybierać może m.in. w: karcie podatkowej, ryczałcie ewidencjonowanym lub podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Niezależnie od sposobu, który wybierze, otrzyma możliwość wykorzystania prostych rozwiązań umożliwiających zarówno rejestrowanie, jak i gromadzenie informacji finansowych firmy. Niestety, przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na prowadzenie księgowości uproszczonej zobowiązani są do doskonałego orientowania się w aktualnie obowiązujących przepisach prawno-podatkowych oraz śledzenia ich ewentualnych zmian.