obsługa kadrowo - płacowa
Obsługa kadrowo-płacowa
December 7, 2018
idealny księgowy
Jakie cechy powinien mieć idealny księgowy?
December 11, 2018

Księgi przychodów i rozchodów

księgowość

Księga przychodów i rozchodów to obecnie jeden z najpopularniejszych rodzajów ewidencji, który używany jest w księgowości uproszczonej. Rejestruje się w niej nie tylko wszystkie przychody firmy, ale również wydatki. Należy pamiętać, że każda transakcja powinna być zapisana bezpośrednio po jej zakończeniu. Na podstawie zebranej  w księdze dokumentacji podatnik może bez większego problemu wyliczać swoje zobowiązania podatkowe. Co warto wiedzieć o księdze przychodów i rozchodów? Zachęcamy do uważnej lektury poniższego artykułu.

Zasady prowadzenia

Księgę przychodów i rozchodów powinno się uzupełniać według odpowiedniego systemu. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza jeżeli zależy nam na zachowaniu ładu i porządku w dokumentacji przedsiębiorstwa. Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że najlepiej sprawdza się tabela opisana według aktualnie obowiązującej specyfikacji podatkowej. Powinno zamykać się ją i podsumowywać co miesiąc, ponieważ dzięki temu będziemy mogli uniknąć zamieszania i związanych z nim pomyłek w obliczeniach. Podczas prowadzenia księgi przychodów i rozchodów najważniejsze są staranności i rzetelność – powinniśmy wpisywać do niej wszystkie wykonane transakcje.

Co powinno się w niej znajdować?

Jak już wcześniej wspomniano, w prowadzonej w sposób rzetelny i staranny księdze, powinny znaleźć się wszystkie wydatki firmy. Trzeba zaznaczyć, że przez wydatki rozumie się również przychody związane nierozerwanie z usługami przedsiębiorstwa, czy towarem, który oferuje. W księdze powinny się również znaleźć wydatki związane z pensjami dla pracowników, opłatami za wodę i prąd, czy zakup materiałów.

Terminy księgowania

Pamiętajmy, że zapisów w księdze należy dokonywać na bieżąco, najlepiej raz dziennie po zakończeniu dnia roboczego, ale nie później niż przed rozpoczęciem działalności dnia następnego. Warto wiedzieć, że ustawodawca przewiduje możliwość dokonywania przez podatnika zapisów w porządku chronologicznym w terminie do dwudziestego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, ale tylko wtedy, kiedy księgę prowadzi biuro rachunkowe.