podatek
Podatek liniowy
June 26, 2019
Domino - wznawianie działalności
W jaki sposób wznowić działalność gospodarczą?
August 1, 2019

Kilka słów o podatkach

Podatki

Płacenie podatków to jeden z podstawowych obowiązków obywatelskich. Świadczenie pieniężne pobierane jest przez państwo, a zgromadzony kapitał jest przekazywany na cele publiczne. Ze względu na to, że klasyfikacja podatków według OECD obejmuje aż kilkanaście rodzajów świadczeń, do ich rozliczania często zatrudnia się biuro księgowe. Poznaj podział podatków i funkcje, jakie pełnią.

Rodzaje podatków

Według oficjalnie przyjętego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podziału, podatki dzielimy na:

  • dochodowe — od osób fizycznych i prawnych,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • podatki od nieruchomości, w tym od gruntów rolnych i leśnych,
  • podatki od towarów i usług, w tym takie jak VAT, akcyza czy cło.

Dodatkowo znamy też mniej popularne rodzaje podatków, o których warto wiedzieć np. posiadając psa, kupując samochód czy dopuszczając się rozmaitych czynności cywilno-prawnych (np. przekazanie darowizny, spadku). W kwestii rozliczenia powyższych podatków dobrze jest skorzystać z pomocy Kancelarii Finansowo-Księgowej LEX. Dynamicznie zmieniające się przepisy i regulacje mogą być przyczyną błędów w rozliczeniach podatkowych. Aby ich uniknąć, warto współpracować z zawodowymi księgowymi, którzy oferują również doradztwo podatkowe.

Funkcje podatków

Najogólniej mówiąc, podatek to główny dochód państwa. Z zebranych środków tworzy się kapitał, który można przeznaczyć na wydatki publiczne, inwestycje drogowe, rozwój wojska, oświaty, służby zdrowia. Oprócz wspomnianej funkcji fiskalnej podatki przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych, wywierają wpływ na działania — ich kierunek i tempo, a także dostarczają informacji o funkcjonowaniu państwa. Na tej podstawie można odnotować nieprawidłowości i opracować plan naprawczy.

Podatki w Polsce częściowo trafiają do rządu, częściowo do samorządu terytorialnego. Płacenie podatków jest obowiązkowe, a ich rozliczenie odbywa się na podstawie sporządzonej rocznej informacji podatkowej. Konsultacje w zakresie finansów oraz doradztwo podatkowe to również część usług świadczonych przez biura rachunkowe.