Ulgi podatkowe
Ulgi podatkowe w zeznaniu rocznym, cz. II
April 19, 2019
podatek
Podatek liniowy
June 26, 2019

Karta podatkowa

Karta podatkowa

Karta podatkowa cieszy się dużą popularnością wśród niewielkich przedsiębiorców. Wpływ na taki stan rzeczy ma przede wszystkim stała i niska danina – którą przedsiębiorca zobowiązany jest uiszczać w fiskusie – oraz brak obowiązku prowadzenia podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu. Do jej wad zaliczyć należy konieczność jej płacenia, nawet w sytuacji, kiedy firma notuje ujemne zyski.

Podstawowe informacje

Zanim przedsiębiorca zostanie “kartowiczem” powinien złożyć odpowiedni wniosek do naczelnika urzędu skarbowego, w którym zarejestrowana została jego działalność. To właśnie jego decyzja w tym temacie jest ostateczna i wiążąca – jeżeli będzie negatywna, to narzuci on inną – alternatywną – formę opodatkowania.

Komu dedykowana jest karta podatkowa

Karta podatkowa dedykowana jest drobnym przedsiębiorcom. Zaliczyć należy do nich m.in.: fryzjerów, szewców, kosmetyczki, zegarmistrzów, tapicerów, czy kosmetyczki. Warto zaznaczyć, że ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne określa w sposób jasny i klarowny, które działalności mogą być opodatkowane kartą. Najogólniej rzecz ujmując z karty podatkowej mogą skorzystać wszystkie osoby fizyczne, które nie prowadzą dodatkowej działalności gospodarczej (oczywiście poza tą objętą kartą). Ponadto przedsiębiorcy ci zobowiązani są do zatrudniania pracowników w oparciu o umowę o pracę. Z karty podatkowej mogą korzystać także właściciele spółek cywilnych, ale pod warunkiem, że liczba zatrudnianych przez nich pracowników nie przekroczy ustalonego w ustawie progu.

Wysokość podatku

Należy zdawać sobie sprawę, że kwota stałej daniny, dla danego przedsiębiorcy, na karcie podatkowej, ustalana jest przez naczelnika urzędu skarbowego. Na jej wysokość mają wpływ określone w ustawie czynniki, takie jak np. liczba mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność oraz ilość zatrudnianych pracowników.