Dlaczego prowadzenie księgi podatkowej warto zlecić księgowej?
March 3, 2020

Jak założyć firmę? Poradnik

jak zalozyc

Prowadzenie własnej firmy to z jednej strony duże wyzwanie, z drugiej możliwość rozwoju zawodowego, a nierzadko osiągania dużej satysfakcji z pracy „na swoim”. Osoby decydujące się na rozpoczęcie działalności gospodarczej muszą jednak przed przystąpieniem do działania dobrze przygotować wszystkie kluczowe kwestie związane z oferowanymi produktami lub usługami, metodami obsługi i pozyskiwania klientów, a także działaniami marketingowymi. Niezwykle ważna będzie też dobra analiza strony finansowej całego przedsięwzięcia – poziomu koniecznych kosztów, osiąganej marży i niezbędnymi inwestycjami. Planując wszystkie posunięcia, nie można również zapominać o pozornie błahych, jednak w rzeczywistości niezwykle istotnych spraw dotyczących obsługi księgowej, rozliczeń z ZUS-em, Urzędem Skarbowym czy instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co trzeba zrobić, by założyć firmę.

Rodzaj wybranej działalności i jej forma organizacyjno-prawna

Decyzja o założeniu własnej firmy powinna być poprzedzona dokładną analizą branży, w jakiej chcemy działać oraz określeniem czy posiadane przez nas atuty, np. zgromadzony kapitał, doświadczenie zawodowe, nowatorskie pomysły czy nawiązane wcześniej kontakty pozwolą na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej nad innymi przedsiębiorstwami, które są już obecne na rynku. Ważna będzie także umiejętność prognozowania i przewidywania możliwych zmian czy pojawiających się trendów. Niezbędne będzie przygotowanie planu działania na najbliższy okres i zastanowienie się nad celami, które chcemy osiągnąć. Nie można także zapominać o tym, że rozkręcanie biznesu może zająć nieco czasu, konieczny będzie więc odpowiedni zapas gotówki, by móc pokrywać wydatki, zanim firma uzyska pierwsze zlecenia pomagające w osiągnięciu płynności finansowej.

Przed rozpoczęciem kroków formalnych związanych z rejestracją działalności trzeba odpowiedzieć sobie na pytania związane z możliwym potencjałem rozwojowym naszego biznesu oraz skalą koniecznych inwestycji i przewidywanymi obrotami, które możemy osiągnąć. Oba te czynniki mają decydujący wpływ zarówno na optymalną formę prawną, w której będzie funkcjonowało nasze przedsięwzięcie, jak i sprawy związane z rozliczeniami podatkowymi.

Najprostszą formą działalności gospodarczej będzie założenie firmy jednoosobowej. Wiąże się to jednak z dużą odpowiedzialnością majątkową i osobistą przedsiębiorcy. Bardziej celowe może być zdecydowanie się na działanie w formie spółki. Do wyboru są zarówno spółki działające na podstawie kodeksu cywilnego, jak i spółki prawa handlowego.

Najprostszą do utworzenia, lecz jednak wiążącą się z największą odpowiedzialnością jest spółka cywilna. Może ona być założona przez wielu wspólników, którzy jednak muszą być osobami fizycznymi. Co ważne, działalność w spółce wymaga dużego zaufania, ponieważ każdy ze wspólników odpowiada za jej zobowiązania własnym majątkiem.

Innymi możliwościami są spółki osobowe: jawne, partnerskie, komandytowe albo komandytowo-akcyjne. Podstawową różnicą jest to, że podmioty tego rodzaju oferują oddzielenie majątku firmy od majątków ich wspólników. Działalność prowadzona w takiej formie wiąże się więc z mniejszym ryzykiem utraty swojego prywatnego majątku, w razie niepowodzenia biznesu.

Warto wspomnieć, że spółki partnerskie są zarezerwowane dla osób reprezentujących wolne zawody. Bardzo ciekawym rozwiązaniem dla osób zakładających własny biznes są natomiast spółki komandytowe. W spółkach tego rodzaju występują dwa rodzaje wspólników – komandytariusz będący zwykle osobą wykładającą większość potrzebnego kapitału, lecz nie biorący aktywnego udziału w kierowaniu firmą oraz komplementariusz, który nie tylko zajmuje się funkcjonowaniem przedsięwzięcia, ale także odpowiada za nie całym swoim majątkiem.

Innymi możliwościami jest również założenie spółki prawa handlowego – z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. O ile jednak w drugim przypadku potrzebny będzie spory kapitał i przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej jest ona rzadko kiedy przydatna, o tyle spółka z o.o. bywa wybierana częściej, również jako forma działalności pojedynczego przedsiębiorcy. Decydują o tym głównie względy podatkowe, choć trzeba pamiętać o bardziej skomplikowanych formalnościach i funkcjonowaniu takiej firmy.

Formalności niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej

Dzięki różnym ułatwieniom dla przedsiębiorców formalności związane z założeniem biznesu nie są już zbyt skomplikowane. Większość spraw przy zakładaniu firmy można bardzo wygodnie załatwić albo wypełniając odpowiednie formularze w urzędzie miasta lub gminy albo wysyłając je pocztą czy przez internet. Żeby było to możliwe, trzeba jednak posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, który można uzyskać w jednej z uprawnionych firm albo zdecydować się na założenie tzw. profilu zaufanego. To drugie rozwiązanie jest bezpłatne, a dodatkowo daje możliwość przeprowadzenia innych spraw urzędowych, w tym wysyłania deklaracji VAT, plików JPK, a także dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

Profil zaufany można założyć, składając wniosek on-line na stronie epuap.gov.pl, będzie to jednak wymagało potwierdzenia wniosku w jednym z wyznaczonych punktów.

Zarówno składając wniosek o założenie działalności gospodarczej w urzędzie, jak i decydując się na jego wypełnienie w internecie, musimy przygotować formularz CEIDG-1. Przy tej okazji mamy jednocześnie możliwość przesłania niezbędnych danych do urzędu statystycznego w celu uzyskania numeru REGON oraz do urzędu skarbowego w związku z nadaniem NIP-u.

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością określenia formy opodatkowania, z jakiej będzie korzystał przedsiębiorca. Możliwości obejmują 19% podatek liniowy albo opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. W pierwszym przypadku warto pamiętać o tym, że choć podatek jest niski i nie ma przy nim drugiego progu podatkowego, to jednocześnie nie będzie możliwe rozliczenie podatku rocznego wspólnie z małżonkiem.

W pewnych przypadkach jest możliwe także wybranie podatku w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jest to jednak opcja dostępna jedynie przy niektórych specyficznych rodzajach działalności.

Warto również pamiętać o konieczności zarejestrowania się w ZUS-ie. Jest to możliwe zarówno przy składaniu wnioski CEIDG-1, jak i przez specjalny portal ZUS dostępny dla osób posiadających profil zaufany. Rozpoczynając działalność gospodarczą, można skorzystać z przywileju opłacania niższych składek. Jest to możliwe w dwóch etapach – za pośrednictwem programu „Ulga na start”, kiedy opłaca się wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, co jest możliwe przez 6 miesięcy oraz następnie składek preferencyjnych, które są obniżone przez 24 miesiące.