w ciągu ostatnich dziesięciu lat
Podatek VAT na przestrzeni ostatniej dekady. Podsumowanie
February 18, 2020

Dlaczego prowadzenie księgi podatkowej warto zlecić księgowej?

Staranne rozliczanie się z fiskusem jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Prowadzenie rachunkowości powinno być rzetelne i bardzo dokładne, tak by mogło być podstawą do precyzyjnego wyliczania wszystkich zobowiązań podatkowych. Nawet prowadzenie uproszczonej księgowości, takiej jak księga przychodów i rozchodów wymaga jednak znajomości podstaw rachunkowości oraz dobrego rozeznania w przepisach podatkowych, zarówno w kwestii podatku dochodowego, jak i podatku od towarów i usług. Przyjrzyjmy się bliżej temu, z czym wiąże się prowadzenie księgi podatkowej i przekonajmy się, czy warto decydować się na jej samodzielne uzupełnianie.

Obowiązki związane z samodzielnym prowadzeniem rozliczeń firmy

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest o wiele prostsze niż pełna księgowość. Trzeba jednak pamiętać, że firmy, które są podatnikami objętymi koniecznością odprowadzania podatku VAT, są również zobowiązane do prowadzenia rejestru sprzedaży i zakupów VAT. W związku z prowadzoną działalnością muszą również co miesiąc przesyłać do urzędu skarbowego plik JPK, podpisany za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub dzięki profilowi zaufanemu. Prowadząc działalność, trzeba również rozliczać się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, wysyłając potrzebne deklaracje za siebie i zatrudnianych pracowników. Wymagane jest również prowadzenie spraw kadrowych – poza naliczaniem wynagrodzeń także obsługa zwolnień lekarskich oraz urlopów. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oznacza również konieczność wypełniania ewidencji środków trwałych i odpowiedniego naliczania amortyzacji. Konieczne jest także prowadzenie rejestru odpadów.

Lista obowiązków związanych z samodzielnym prowadzeniem księgowości jest dość długa. Warto jednak pamiętać, że wymaga to nie tylko opanowania wszystkich niezbędnych przepisów ale również śledzenia ich ciągłych zmian. Zmieniają się zarówno przepisy dotyczące podatków, jak i związane z innymi obszarami prowadzenia biznesu. Choć bycie „na bieżąco” jest oczywiście możliwe, to jednak wymaga sporej ilości czasu. Większość przedsiębiorców jest mocno obciążona sprawami związanymi z codzienną działalnością firmy i planowaniem jej przyszłości. Wygospodarowanie dodatkowego czasu na prowadzenie księgowości często okazuje się bardzo trudne.

Z samodzielnym prowadzeniem ksiąg wiąże się również kwestia odpowiedzialności za popełniane błędy. Nieprawidłowe naliczenie podatku może pociągać za sobą skutek w postaci konieczności zapłacenia odsetek, a w niektórych przypadkach również grzywny, a sankcje za błędy i niedopatrzenia w VAT mogą być bardzo dotkliwe.

Korzyści z usług biura rachunkowego

Korzystanie z usług dobrego biura księgowego w większości przypadków będzie opcją, która jest jednocześnie tańsza i bardziej bezpieczna. Trzeba pamiętać, że choć rezygnując z usług wykwalifikowanej księgowej, jesteśmy w stanie oszczędzić co miesiąc pewną niewielką kwotę, to jednocześnie musimy niezależnie od wszystkiego znaleźć czas na prowadzenie ksiąg, śledzenie zmian w przepisach, a nierzadko także na kontakty z urzędem skarbowym w celu korygowania popełnianych błędów.

Wybór biura księgowego oznacza większą pewność, że wszystkie rozliczenia będą prawidłowe. Trzeba zadać sobie sprawę, że prawdopodobieństwo pomyłki popełnionej przez doświadczonych księgowych jest niewielkie. Jednocześnie biuro rachunkowe posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej na wypadek, gdyby jego działalność mogła spowodować skutki wiążące się ze stratami po stronie klientów.

Zlecenie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów doświadczonej księgowej jest zdecydowanie bardziej opłacalne, niż narażanie się na wysokie ryzyko w imię niewielkich oszczędności.