VAT
Co to jest VAT i kto musi go płacić?
December 4, 2020
mężczyzna korzysta z kalkulatora
Co to jest ulga podatkowa?
February 6, 2021

Co to jest mała księgowość dla firm?

mała księgowość

Mała księgowość dla firm jest terminem, który coraz częściej pojawia się w rachunkowości. Dotyczy on głównie mikroprzedsiębiorstw i średnich firm. Właściciele owych przedsiębiorstw mogą korzystać z podatkowej księgi przychodów i rozchodów zamiast z ksiąg rachunkowych. Przedsiębiorca może zdecydować się na taki rodzaj ewidencji jedynie w przypadku, gdy jego firma osiąga mniejsze przychody netto, niż wskazuje ustalony odgórnie próg.

Sposób na uproszczenie księgowości

Jak wiadomo, ewidencja księgowa nie jest prostą czynnością. Z uwagi na to nie warto więc dodatkowo komplikować tych procesów. Istnieje rozwiązanie przeznaczone dla małych przedsiębiorców, które umożliwi uproszczenie procesów księgowych. Jest to dużo prostsze rozwiązanie niż prowadzenie ksiąg rachunkowych, które umożliwia przedsiębiorcy wysokie oszczędności. Mali przedsiębiorcy mogą korzystać bowiem z podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W owej księdze przedsiębiorca musi udokumentować wszelkie operacje gospodarcze. W księdze ujmowane są osiągnięte przychody, zakupione materiały i towary, a także wypłacone wynagrodzenia oraz inne koszty zawiązane z działalnością gospodarczą.

Mała księgowość – kto może skorzystać

W małej księgowości wykorzystuje się podatkową księgę przychodów i rozchodów. Z tego sposobu ewidencjonowania operacji gospodarczych skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy opodatkowani są podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych. Z tej formy opodatkowania skorzystać jednak mogą wyłącznie firmy, których przychody nie przekroczyły 2 milionów euro za poprzedni rok obrotowy. Warto nadmienić, że przedsiębiorcy, którzy dotychczas prowadzili pełną księgowość, mogą przejść na małą księgowość w przypadku gdy ich przychody spadły poniżej wcześniej wymienianego progu. Jeżeli przedsiębiorca jest podatnikiem VAT, do jego obowiązków należy również rejestrowanie faktur VAT sprzedaży i zakupu. Umożliwia to wyliczenie wielkości zobowiązania z tytułu podatku VAT. Z całą pewnością jest to forma opodatkowania, którą powinien rozważyć nie jeden przedsiębiorca.