July 14, 2020
zeznanie podatkowe

Zeznanie podatkowe – jak wypełnić bezbłędnie?

Rzetelne rozliczanie podatków jest obowiązkiem każdego z nas, jeśli uzyskujemy określone dochody, niezależnie od tego, czy prowadzimy działalność gospodarczą, czy też jesteśmy zatrudnieni na etacie lub […]
June 16, 2020
VAT

Czy każdy przedsiębiorca musi być VAT-owcem?

Każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej poza spełnieniem wszystkich warunków zapewniających udany start – opracowaniem dobrego produktu, usługi, znalezieniem najlepszych metod docierania do klientów, ich […]
November 5, 2019
audyt księgowy

Na czym polega audyt księgowy?

Audyt księgowy, zwany inaczej audytem lub rewizją finansową, to zespół procedur składających się na kompleksowe badanie sprawozdania finansowego, potwierdzających jego prawidłowość, rzetelność i zgodność z rzeczywistą […]
October 1, 2019
lista płac

Lista płac. Jakie elementy powinna zawierać?

Każda osoba zatrudniona na w przedsiębiorstwie w zamian za wykonywaną pracę otrzymuje wynagrodzenie. Dokumentem potwierdzającym naliczanie pensji pracownika zatrudnionego na umowę o pracę jest lista płac. […]